Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Vyrovnanie č. 3k/271/1999

(PO) SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov, IČO 31732305

Štefánikova 682/4, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
3k/271/1999, Vyrovnanie
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
--
Stav konania:
16.02.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
04.11.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
16.02.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SLUŽBYT, s.r.o., IČO 31675361, Karpatská 56, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--