Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/72/2022

(FO) Siváková Eva (23.12.1974)

Jastrabie nad Topľou 127 , 09435 Jastrabie nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/72/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 24.03.2022
Stav konania:
24.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Eva, Jastrabie nad Topľou 127 , 09435 Jastrabie nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
08.04.2022 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.05.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.05.2022 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
23.05.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.06.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 19 572,91 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie