(PO) Bardejovské strojárne a.s., IČO 00494020

Priemyselná 3, 08529 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
1K/29/1993, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
22.04.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.09.1993 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.04.1998 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Bardejovské strojárne a.s., IČO 00494020, Priemyselná 3, 08529 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--