(FOP) Eva Vlasatá VEM-Minimarket, IČO 34277536

Hlavná 31, 07633 Slovenské Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
3K/108/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
--
Stav konania:
03.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.12.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
03.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
JUDr.Alexander Farkašovský - ADVOKÁT r.č.: 1914 (32481659) , Bernolákova 12, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--