(PO) Nada, a.s., IČO 36469882

Chlmec 149, 06741 Chlmec

Spisová značka, typ konania:
6K/14/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
--
Stav konania:
02.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.03.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
02.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Jana Čepčeková (48485357) , Námestie Slobody 2 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--