(PO) Tokarčíková Anna, Mgr. - Lekáreň u Medeného Hada, IČO 17068614

Nová Ľubovňa 350 , 06511 Nová Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
7K/15/2001, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
--
Stav konania:
03.03.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
19.01.2001 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
03.03.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Zdenka Kuzárová-správkyňa KP Mgr.Anna Tokarčíková (17068614) , Za vodou č. 9 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--