(PO) Poľnohospodárske družstvo v Seni, IČO 00005851

Seňa , 04458 Seňa

Spisová značka, typ konania:
7K/79/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
--
Stav konania:
23.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
07.09.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
23.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
K. P. KOV, s.r.o., IČO 36190128, Timonova 17, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--