(PO) OZKN, a.s., IČO 31712801

Masarykova 22, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
6K/67/2003, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Natália Štrkolcová
Správca:
--
Stav konania:
30.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
16.10.2003 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
30.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Stanislav Fekete (48485357) , Nám. sv. Egídia 42/97 , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--