(PO) Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii, IČO 31651399

Okružná 18, 05847 Poprad

Spisová značka, typ konania:
6K/131/2002, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
15.01.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
01.08.2002 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
15.01.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii, IČO 31651399, Okružná 18, 05847 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--