(PO) Roľnícke družstvo Krásny Brod, IČO 36444286

Krásny Brod , 06703 Krásny Brod

Spisová značka, typ konania:
4K/10/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
--
Stav konania:
05.01.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.02.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.01.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
JUDr. Irena Sopková, s.r.o., IČO 48301728, Hlavná 25, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--