(PO) EINI, spol. s r. o., IČO 47225726

Priemyselná 2, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
30K/1/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Stav konania:
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.04.2022 - Začaté konkurzné konanie
24.06.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.04.2022
do 23.06.2022
Navrhovatelia:
EINI, spol. s r. o., IČO 47225726, Priemyselná 2, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie