Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Vyrovnanie č. 1k/347/1997

(FOP) Miroslav Kaleja, IČO 31289126

Moyzesova 10, 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
1k/347/1997, Vyrovnanie
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Stav konania:
23.01.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
14.08.1997 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
23.01.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ (31276491) , Hlavná 137, 08501 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--