(PO) Penzión ** ELDORÁDO, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, IČO 31715656

Nábrežná 9, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
1K/65/2000, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Stav konania:
13.07.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.04.2000 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
13.07.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
JUDr. Zuzana Burdová, advokátka (35561637) , Volgogradská 13 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--