(PO) Poľnohospodárske družstvo Honce, v likvidácii, IČO 00202665

Honce , 04932 Honce

Spisová značka, typ konania:
1K/244/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jozef Vanca
Stav konania:
31.03.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.08.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.03.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, IČO , Šafárikova 21 , 04801 Rožňava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--