(FOP) Jozef Ľos-Božik BENZINOL v konkurze, IČO 10784411

8. mája 30, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
4K/56/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Správca:
--
Stav konania:
09.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
20.07.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SR-Daňové riaditeľstvo B.Bystrica, IČO 0000000000, Gen. Svobodu 720/29 , 08980 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--