Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/3/2022

(FO) Botková Eva (18.09.1966)

Podlužany 46, 95652 Podlužany

Spisová značka, typ konania:
40OdS/3/2022, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
28.09.2022 - Ukončené konanie, inak, percento uspokojenia: 100.00%
História stavov konania:
16.03.2022 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
26.03.2022 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
28.09.2022 - Ukončené konanie
Navrhovatelia:
Botková Eva, 46, 95652 Podlužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie