Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/23/2022

(FO) Lihan Tomáš (12.06.1988)

Martin , 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
3OdK/23/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
30.03.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lihan Tomáš, Martin , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--