Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/73/2022

(FO) Elšíková Zita (04.03.1964)

Horná ulica 138/23 , 07634 Ladmovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/73/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 31.03.2022
Stav konania:
08.06.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2022 - Vyhlásený konkurz
08.06.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Elšíková Zita, Horná ulica 138/23 , 07634 Ladmovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie