Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/61/2022

(FO) Kürti Robert (05.10.1972)

Senecká ulica 173, 93041 Kvetoslavov

Spisová značka, typ konania:
60OdK/61/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kürti Robert, Senecká ulica 173, 93041 Kvetoslavov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie