(FOP) Tibor Iglódy, IČO 33907234

Matičná 7, 04017 Košice - mestská časť Barca

Spisová značka, typ konania:
7K/83/2003, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Rastislav Pella
Správca:
--
Stav konania:
12.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.12.2003 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.08.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Ing. Alexander Sárközy - ALEX (34994980) , Partizánska 44, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Vedľajšie konanie