Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/89/2022

(FO) Dian Ivana (07.04.1986)

Obrancov mieru 347/18 , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/89/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dian Ivana, Obrancov mieru 347/18 , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
16.05.2022 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
15.06.2022 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie