Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/37/2022

(FO) Konečný Dušan (23.06.1977)

Budětsko 103 , 79852 Konice

Spisová značka, typ konania:
B1-32OdK/37/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 03.12.2022
Stav konania:
03.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Konečný Dušan, Budětsko 103 , 79852 Konice, Česko
Lehoty:
19.12.2022 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.01.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.01.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
01.02.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.02.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 501,68 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--