(PO) ARDS, a.s., IČO 31706185

Kukučínova 7, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
1K/133/2000, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
12.12.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
06.07.2000 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.12.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Šedovič Bohumil, JUDr., Mliečna 52 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--