Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/37/2022

(FO) Baláž Zdeno (24.03.1997)

D. Skuteckého 1650, 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/37/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
02.08.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2022 - Vyhlásený konkurz
02.08.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Zdeno, D. Skuteckého 1650, 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
18.07.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.08.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.08.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--