Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/40/2022

(FO) Kači Marek (17.03.1994)

Andrusovova 1032, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/40/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
12.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kači Marek, Andrusovova 1032, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
27.06.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.07.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.07.2022 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--