Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/39/2022

(FO) Kuchtová Ivana (19.12.1978)

Karpatské námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
31OdK/39/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
01.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kuchtová Ivana, Karpatské námestie 7770/10A , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--