Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/43/2022

(FO) Suchánek Veronika (21.07.1990)

Stavbárska 34 , 82106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33OdK/43/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
25.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Ivan Mojžiš, IČO , V. Karadžiča 27 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie