(PO) CERUM PRODUCTION s.r.o., IČO 44448082

Hraničná 770/2, 04017 Košice

Spisová značka, typ konania:
32K/8/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
CERUM PRODUCTION s.r.o., IČO 44448082, Hraničná 770/2, 04017 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie