Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/98/2022

(FO) Balogová Alena (22.07.1965)

Trhovište 439, 07204 Trhovište

Spisová značka, typ konania:
26OdK/98/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 27.04.2022
Stav konania:
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Alena, 439, 07204 Trhovište, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie