(PO) Terrik Bau s.r.o., IČO 51775859

Raková 4075, 023 51 Raková

Spisová značka, typ konania:
9K/6/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
14.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.04.2022 - Začaté konkurzné konanie
14.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.06.2022
do 13.09.2022
Navrhovatelia:
JUDr. Marína Gallová (42214297) , Jilemnického 30 , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 43 135,87 € , majetok v hodnote 36 219,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 84,30 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie