Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/111/2022

(FO) Zámek Jozef (11.12.1984)

Podolie 86, 91622 Podolie

Spisová značka, typ konania:
38OdK/111/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zámek Jozef, 86, 91622 Podolie, Slovensko
Lehoty:
30.05.2022 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
29.06.2022 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie