Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/118/2022

(FO) Nagy Zoltán (06.01.1959)

Martinová 70, 98041 Martinová

Spisová značka, typ konania:
6OdK/118/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Správca:
od 14.04.2022
Stav konania:
08.09.2023 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
28.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
08.09.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Nagy Zoltán, 70, 98041 Martinová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 164 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 147 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie