Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/118/2022

(FO) Nagy Zoltán (06.01.1959)

Martinová 70, 98041 Martinová

Spisová značka, typ konania:
6OdK/118/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
od 14.04.2022
Stav konania:
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.03.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nagy Zoltán, 70, 98041 Martinová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie