Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/34/2022

(FO) Kresánek Peter (24.09.1961)

Daxnerova 2675, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
10OdK/34/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
22.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kresánek Peter, Daxnerova 2675, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--