(PO) BaK Pal s.r.o., IČO 47050667

Daxnerova 9, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
10K/4/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
od 13.10.2022
Stav konania:
13.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.05.2022 - Začaté konkurzné konanie
13.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.07.2022
do 12.10.2022
Navrhovatelia:
Erik Končok () , Vojtecha Tvrdého 793/21 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 33 163,01 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 060,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie