(FO) Bisták Vladimír (04.11.1981)

Farská 1070, 94911 Nitrianske Hrnčiarovce

Spisová značka, typ konania:
7K/5/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Renáta Svrčková
Správca:
Stav konania:
25.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bisták Vladimír, Farská 1070, 94911 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--