Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/152/2022

(FO) Duda Marek (23.12.1986)

Chmiňany 170, 08233 Chmiňany

Spisová značka, typ konania:
5OdK/152/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.05.2022 - Vyhlásený konkurz
25.11.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Duda Marek, 170, 08233 Chmiňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--