Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/33/2022

(FO) Ridzoň Július (11.09.1995)

Dlžiny 116/18 , 03901 Turčianské Teplice - Dolná Štubňa

Spisová značka, typ konania:
9OdK/33/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.04.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ridzoň Július, Dlžiny 116/18 , 03901 Turčianské Teplice - Dolná Štubňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--