(PO) POZEMSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii, IČO 31673058

Rastislavova 94, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
2K/130/1999, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
20.03.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
28.05.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.03.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
POZEMSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii, IČO 31673058, Rastislavova 94, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--