Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/116/2022

(FO) Gažová Lenka (04.11.1985)

Zámočnícka 170/20 , 07222 Strážske

Spisová značka, typ konania:
26OdK/116/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gažová Lenka, Zámočnícka 170/20 , 07222 Strážske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie