Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/55/2022

(FO) Tomková Denisa (25.08.1973)

Hlavná 35/172 , 90065 Záhorská Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/55/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.08.2022
do 26.06.2023
Navrhovatelia:
Tomková Denisa, Hlavná 35/172 , 90065 Záhorská Ves, Slovensko
Lehoty:
07.10.2022 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.10.2022 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.11.2022 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie