Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/119/2022

(FO) Balog Henrich (27.12.1996)

Krčméryho 1028, 04011 Košice-Luník IX

Spisová značka, typ konania:
32OdK/119/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 14.05.2022
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Henrich, Krčméryho 1028, 04011 Košice-Luník IX, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie