Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/90/2022

(FO) Baláž Marek (13.10.1994)

Mýtne Ludany 4, 93556 Mýtne Ludany

Spisová značka, typ konania:
27OdK/90/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Marek, 4, 93556 Mýtne Ludany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie