(PO) B.C.D. 1. spol. s r.o., IČO 36189464

Ružová 2387//12, 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
6K/85/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
21.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.11.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
21.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 24.11.2015
do 04.12.2018
Navrhovatelia:
Melánia Burdová (48485357) , Hraničná 2 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--