Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/41/2022

(FO) Kaderka Miloslav (24.04.1969)

Hlavice 1082 , 02322 Klokočov

Spisová značka, typ konania:
9OdK/41/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
12.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kaderka Miloslav, Hlavice 1082 , 02322 Klokočov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--