Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/150/2022

(FO) Škvareninová Anna (02.07.1980)

Mesto Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/150/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
13.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Škvareninová Anna, Mesto Partizánske , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
27.06.2022 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
27.07.2022 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie