Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/151/2022

(FO) Habala Jozef (03.10.1977)

Veľká okružná 1080, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/151/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Habala Jozef, Veľká okružná 1080, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie