Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/153/2022

(FO) Borsuk Tomáš (13.09.1987)

Trenčianska Teplá , 91401 Trenčianska Teplá

Spisová značka, typ konania:
38OdK/153/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Borsuk Tomáš, , 91401 Trenčianska Teplá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie