Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/156/2022

(FO) Muráriková Gabriela (25.07.1966)

Jána Halašu 2634/16 , 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/156/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.04.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Muráriková Gabriela, Jána Halašu 2634/16 , 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
28.06.2022 Utorok
základná prihlasovacia lehota
28.07.2022 Štvrtok
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie