Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/42/2022

(FO) Beniač Erik (21.04.1975)

Sv. Cyrila a Metoda 3425/19 , 03861 Vrútky

Spisová značka, typ konania:
7OdK/42/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Renáta Svrčková
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Beniač Erik, Sv. Cyrila a Metoda 3425/19 , 03861 Vrútky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--