Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/43/2022

(FO) Bielčik Peter (19.08.1963)

Žilina , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/43/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.05.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bielčik Peter, Žilina , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--